نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۸۰ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته ی تحصیلیمقطع تحصیلینام دانشجواساتید راهنماتاریخ دفاع
  
ارائه یک الگوریتم یادگیرنده برای تشخیص نواحی مورد علاقه در بازی های ابریدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهسامان زادتوت آغاجمحمود رضا هاشمی۳۱ فروردین ۱۳۹۴
یک سامانه پشتیبان تصمیم امدادرسانی شخصی با استفاده از فناوری موبایلبین رشته ای فناوریبین رشته ای فناوریمهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوستهرضا سمیعی زنوز۱۳ اسفند ۱۳۹۳
ارائه روش بهبود یافته شیوع اطلاعات در شبکه های اجتماعی(مجازی) با هدف افزایش تاثیر شیوعبین رشته ای فناوریبین رشته ای فناوریمهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوستهمنصوره امامیزینب الهدی حشمتی رفسنجانی, سید حمید رضا احمدی۰۶ اسفند ۱۳۹۳
خبره یابی در محیط های چند زبانهدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهمریم میرزائیآزاده شاکری۰۵ اسفند ۱۳۹۳
چارچوب معماری سازمانی بیمارستان(مطالعه موردی بیمارستان دکتر شریعتی)بین رشته ای فناوریبین رشته ای فناوریمهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوستهعاطفه السادات حقیقت حسینیفاطمه ثقفی, حسین بوبرشاد۰۳ اسفند ۱۳۹۳
یک روش ذخیره سازی توزیع شده مبتنی بر NoSQL برای پرونده الکترونیک پزشکی(EMR)بین رشته ای فناوریبین رشته ای فناوریمهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوستهمسعود طاهریمحمد خوانساری, حسین بوبرشاد۲۹ بهمن ۱۳۹۳
تعیین موقعیت های بهینه مراکز درمانی و اورژانس ها با استفاده از الگوریتم تصمیم گیری چندهدفه فازیبین رشته ای فناوریبین رشته ای فناوریمهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوستهمجید میرزائی مداممرتضی ابراهیمی, سما گلیائی۲۷ بهمن ۱۳۹۳
انتقال داده حجیم بین بیمارستانی با استفاده از شبکه اینترنت کم سرعتبین رشته ای فناوریبین رشته ای فناوریمهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوستهمرضیه وحیدروح اله رحمانی۲۱ بهمن ۱۳۹۳
ارزیابی معیارهای مرکزیت در ایمن سازی شبکه های اجتماعی وزن دار در برابر بیماری های همه گیربین رشته ای فناوریبین رشته ای فناوریمهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوستهمریم اشکپورمطلقزینب الهدی حشمتی رفسنجانی, محمد خوانساری۱۴ بهمن ۱۳۹۳
ارائه یک الگوریتم پیش بینی پیوند بر مبنای علاقه ی افراد در شبکه های اجتماعی علمی و تخصصیدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهحسنا سلیمان نژادسیدامید فاطمی۰۱ بهمن ۱۳۹۳
طراحی سامانه پیشنهاد دهنده ی غیر متمرکز منابع درسی بر اساس و یژگی های محیطی و یادگیری یاد گیرندهدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهراضیه حفیظیسیدامید فاطمی۲۸ دی ۱۳۹۳
تجهیز محیط های یادگیری الکترونیکی به سامانه ی ارزشیابی شخصی سازی شده به منظور افزایش موافقیت یادگیرندهدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهوحید عرفانی فرفتانه تقی یاره۲۱ دی ۱۳۹۳
طراحی سیستم ارائه تفسیر ام . آر. آی عضلانی استخوانی با بکارگیری گزارش دهی ساختار یافته و سیستم پکسدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستههنگامه ذبیحیرضا آقائی زاده ظروفی۳۱ شهریور ۱۳۹۳
تبیین مدل معماری شبکه اجتماعی سلامت (مطالعه موردی بیمارستان دکتر شریعتی)بین رشته ای فناوریبین رشته ای فناوریمهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوستهایمان نوروزی آبادچیفاطمه ثقفی, حسین بوبرشاد۳۰ شهریور ۱۳۹۳
پیش بینی انتشار بیماری از طریق توئیتربین رشته ای فناوریبین رشته ای فناوریمهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوستهسهیلا مولائیمحمد خوانساری, مصطفی صالحی۲۹ شهریور ۱۳۹۳
بهبود مصرف انرژی دررایانش ابریدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهسیده طهورا پوراشرف رودبنهناصر یزدانی۲۹ شهریور ۱۳۹۳
طراحی یک روش توازن بار در رایانش ابریدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهلیلا بیگی هرچگانیناصر یزدانی۲۶ شهریور ۱۳۹۳
ارائه یک الگوریتم مسیریابی برای بهبود مصرف توان در شبکه های فضای بدندانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهفاطمه روزبه شهرودیوحید شاه منصوری۰۱ شهریور ۱۳۹۳
اراده یک چارچوب توسعه مقیاس پذیر تشخیص نفوذ برای رایانش ابریدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهحمیدرضا قربانیمحمود رضا هاشمی۱۷ تیر ۱۳۹۳
شناسایی و تشخیص خودکار خطا در شبکه های سلولی با بهره گیری از شاخصهای کلیدی عملکرددانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهسمیرا رضایی بادافشانی۰۴ تیر ۱۳۹۳