نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۸۰ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته ی تحصیلیمقطع تحصیلینام دانشجواساتید راهنماتاریخ دفاع
  
دسته بندی عناصر بازی پردازی در محیطهای یادگیری الکترونیکی بر اساس انگیزه کاربراندانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهفاطمه روستافتانه تقی یاره۱۶ شهریور ۱۳۹۵
بهبود تکنیکهای کشف همسایه در شبکه های حس گر بی سیمدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهایلیار رابطناصر یزدانی۰۲ شهریور ۱۳۹۵
بهبود انگیزش در یادگیری، با استفاده از بازی­های فراگیر تطبیقیدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهمحمد چگینیسیدامید فاطمی, فتانه تقی یاره۲۹ تیر ۱۳۹۵
ارائه مدلی برای پیش بینی قیمت فلز روی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعیدانشکده مهندسیدانشکده مهندسیمهندسی فناوری اطلاعات(IT)کارشناسی ارشد ناپیوستهحکیم حمیدی نسبسید محمد باقر جعفری۱۰ خرداد ۱۳۹۵
به کارگیری بازیابی محتوایی تصاویر به منظور سنجش شباهت ارتباطات معنایی در شبکه های اجتماعیدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهبهاره هرندی زاده۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
بهبود مترجم ماشینی با استفاده از ابزار پس ویرایشدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهزهرا طاهریهشام فیلی۲۲ اسفند ۱۳۹۴
تحلیلی انتشار بیماری ها در شبکه های پویابین رشته ای فناوریبین رشته ای فناوریمهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوستهمژگان شعبانیمهدی تیموری, زینب الهدی حشمتی رفسنجانی۱۹ اسفند ۱۳۹۴
پیش بینی ارتباط در شبکه های ناهمگنعلوم و فناوری شبکهعلوم و فناوری شبکهمهندسی فناوری اطلاعات - سامانه های شبکه ایکارشناسی ارشد ناپیوستهسعیده رضاوندی شعاعیهادی زارع۰۲ اسفند ۱۳۹۴
توسعه یک مدل هوشمند تصمیم یار بالینی جهت تشخیص دیابتدانشکده مهندسیدانشکده مهندسیمهندسی فناوری اطلاعات(IT)کارشناسی ارشد ناپیوستهسمیرا رحیمی هرسینیسید محمد باقر جعفری۲۸ بهمن ۱۳۹۴
توسعه مدل داده کاوی مبتنی بر عامل های هوشمند برای حل مسائل پیش بینیدانشکده مهندسیدانشکده مهندسیمهندسی فناوری اطلاعات(IT)کارشناسی ارشد ناپیوستهمهدی گلزادهسید محمد باقر جعفری۲۷ بهمن ۱۳۹۴
طراحی سیستم پیش بینی فروش و مدیریت هوشمند موجودی ها با بکارگیری مدل اتورگرسیو مبتنی بر شبکه عصبیدانشکده مهندسیدانشکده مهندسیمهندسی فناوری اطلاعات(IT)کارشناسی ارشد ناپیوستهمحمدمهدی مصفااسماعیل هداوندی, سید محمد باقر جعفری۲۷ بهمن ۱۳۹۴
توسعه یک مدل ترکیبی جهت پیش بینی رویگردانی مشتریان در صنعت بانکداریدانشکده مهندسیدانشکده مهندسیمهندسی فناوری اطلاعات(IT)کارشناسی ارشد ناپیوستهجواد فکورجردویسید محمد باقر جعفری۲۷ بهمن ۱۳۹۴
تشخیص بات نت های تلفن های هوشمند در مرحله اول چرخه حیات با استفاده از روش های کلاس بندیدانشکده مهندسیدانشکده مهندسیمهندسی فناوری اطلاعات(IT)کارشناسی ارشد ناپیوستهسجاد عباسی موداسماعیل هداوندی, سید محمد باقر جعفری۲۷ بهمن ۱۳۹۴
ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت های بورس و فرابورس ایران با مدل ترکیبی از تحلیل پوششی داده ها و یادگیری جمعیدانشکده مهندسیدانشکده مهندسیمهندسی فناوری اطلاعات(IT)کارشناسی ارشد ناپیوستهسیده آرزو حاجی میرمالکسید محمد باقر جعفری۲۷ بهمن ۱۳۹۴
کاربرد الگوریتمهای مبتنی بر نقشه شناخت فازی برای پیش بینی بلند مدت سرطانبین رشته ای فناوریبین رشته ای فناوریمهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوستهسحر ساریخانیمرتضی ابراهیمی۲۵ بهمن ۱۳۹۴
پیش بینی ریسک ابتلا به دیابت با رویکرد حداقل سازی مجموع هزینه تشخیص و تستبین رشته ای فناوریبین رشته ای فناوریمهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوستهکیارش ظهیرنیامهدی تیموری۲۱ بهمن ۱۳۹۴
انتخاب مدل معیاری فناوری اطلاعات برای شبکه های بهداشت و درمان با استفاده از تصمیم گیری چندمنظورهبین رشته ای فناوریبین رشته ای فناوریمهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوستهمونا بشیریفاطمه ثقفی, مرتضی ابراهیمی۲۱ بهمن ۱۳۹۴
ارائه ی یک ساختار برای تعیین جهت گیری نظرات در رسانه های اجتماعیعلوم و فناوری شبکهعلوم و فناوری شبکهمهندسی فناوری اطلاعات - سامانه های شبکه ایکارشناسی ارشد ناپیوستهحسین اکبریانمصطفی صالحی, هادی ویسی۱۷ بهمن ۱۳۹۴
پیشنهاد یک طرح بندی برای مصورسازی شبکه های چندگانهعلوم و فناوری شبکهعلوم و فناوری شبکهمهندسی فناوری اطلاعات - سامانه های شبکه ایکارشناسی ارشد ناپیوستهزهرا فاطمیمصطفی صالحی۰۶ بهمن ۱۳۹۴
ارائه روشی برای بهبود کیفیت خدمات ویدیو با استفاده از IPV۶دانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهمهدیه شاهوردیمحمود رضا هاشمی۰۴ بهمن ۱۳۹۴