نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۸۰ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته ی تحصیلیمقطع تحصیلینام دانشجواساتید راهنماتاریخ دفاع
  
تشخیص شباهت اسناد با رویکرد مبتنی بر گرافعلوم و فناوری شبکهعلوم و فناوری شبکهمهندسی فناوری اطلاعات - سامانه های شبکه ایکارشناسی ارشد ناپیوستهمژگان ممتازمصطفی صالحی, هادی ویسی۰۷ مهر ۱۳۹۵
یک پروتکل انتقال داده دوزیست با کاربرد در شبکه های حسگر بی سیم بدنبین رشته ای فناوریبین رشته ای فناوریمهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوستهنوشین نافعیمهدی تیموری, محمد خوانساری۰۷ مهر ۱۳۹۵
طراحی و پیاده سازی یک سامانه جهت تشخیص زودهنگام پوکی استخوانبین رشته ای فناوریبین رشته ای فناوریمهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوستهمائده ایزدیسید حمید رضا احمدی۰۷ مهر ۱۳۹۵
ارسال ویدئو بر روی شبکه های بی سیم ترکیبی وای فای - وایمکسدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهکاوه مهدی پورچاری۰۷ مهر ۱۳۹۵
پیش بینی بیماری سرطان با استفاده از شبکه های بیزیبین رشته ای فناوریبین رشته ای فناوریمهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوستهجابر مرادنژادهادی زارع۰۵ مهر ۱۳۹۵
تحلیل ساختاری شبکه های عصبی زیستی با استفاده از نظریه بازیبین رشته ای فناوریبین رشته ای فناوریمهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوستهمحمد خواجه زادهسما گلیائی, هادی ویسی۰۵ مهر ۱۳۹۵
جستجوی شباهت در شبکه های نا همگنعلوم و فناوری شبکهعلوم و فناوری شبکهمهندسی فناوری اطلاعات - سامانه های شبکه ایکارشناسی ارشد ناپیوستهگلناز نیک مهرمصطفی صالحی۰۴ مهر ۱۳۹۵
مدلسازی انتشار اطلاعات در شبکه های چند لایهعلوم و فناوری شبکهعلوم و فناوری شبکهمهندسی فناوری اطلاعات - سامانه های شبکه ایکارشناسی ارشد ناپیوستهسما بابائیمصطفی صالحی۰۳ مهر ۱۳۹۵
ارائه روش تحلیلی برای کمینه کردن بار بیماری دیابت بر اساس مدل مارکوفبین رشته ای فناوریبین رشته ای فناوریمهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوستهدنیا رویینمهدی تیموری, مرتضی ابراهیمی۳۱ شهریور ۱۳۹۵
ارایه یک روش نمونه برداری برای تخمین میزان شیوع بیماری های همه گیربین رشته ای فناوریبین رشته ای فناوریمهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوستهسمیرا فاطمیمصطفی صالحی, هادی ویسی۳۱ شهریور ۱۳۹۵
ارائه ی روش تلفیقی مبتنی بر شبکه جهت اولویت بندی ژنهای درگیر در سرطانبین رشته ای فناوریبین رشته ای فناوریمهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوستهسیده رضیه عبداللهی دمنهسما گلیائی, زهرا رزاقی مقدم کاشانی۲۹ شهریور ۱۳۹۵
اندازه گیری متغیرهای شبکیه و بررسی تأثیر آنها در میزان دید بیماران دیابتیبین رشته ای فناوریبین رشته ای فناوریمهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوستهمحبوبه زارع میرک آبادحسین بوبرشاد, هادی ویسی۲۹ شهریور ۱۳۹۵
ارایه ی الگوریتمی جهت کنترل شبکه های پولیعلوم و فناوری شبکهعلوم و فناوری شبکهمهندسی فناوری اطلاعات - سامانه های شبکه ایکارشناسی ارشد ناپیوستهمحمد مرادیسما گلیائی۲۸ شهریور ۱۳۹۵
طراحی و پیاده سازی یک سامانه ارزیاب کیفیت انجام تمرینات توانبخشیبین رشته ای فناوریبین رشته ای فناوریمهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوستهطیبه بیابانی سرندسید حمید رضا احمدی۲۸ شهریور ۱۳۹۵
کابرد الگوریتم تصمیم گیری چندمعیاره مبتنی بر GRA در پیشنهاد الگوی معماری فناوری اطلاعات برای سازمانهای مرتبط با آلودگی هوابین رشته ای فناوریبین رشته ای فناوریمهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوستهفاطمه سفیدموی آذرحسین بوبرشاد, مرتضی ابراهیمی۲۷ شهریور ۱۳۹۵
شخصی سازی محرکهای بازی پردازی در محیطهای یادگیری الکترونیکی بر اساس نظریه ی شخصیت MBTIدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهنگار شبیهیفتانه تقی یاره۲۷ شهریور ۱۳۹۵
تشخیص سرطان در تصاویر ماموگرافی با کمک روشهای یادگیری ماشینبین رشته ای فناوریبین رشته ای فناوریمهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوستهفهیمه ریاحیمهدی تیموری, هادی ویسی۲۴ شهریور ۱۳۹۵
مدلسازی خرابی آبشاری در شبکه های قدرتعلوم و فناوری شبکهعلوم و فناوری شبکهمهندسی فناوری اطلاعات - سامانه های شبکه ایکارشناسی ارشد ناپیوستهروناک میرزادائیمحمد خوانساری۲۳ شهریور ۱۳۹۵
کشف تقلب در تراکنش های الکترونیکی با استفاده از تحلیل شبکه های اجتماعی چند بعدیدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهناصر احمدیمحمود رضا هاشمی۲۳ شهریور ۱۳۹۵
یک روش کنترل دسترسی نرم افزاری متمرکز در سامانه های اطلاعاتی بیمارستانبین رشته ای فناوریبین رشته ای فناوریمهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوستهفهیمه محبی نوگورانیحسین بوبرشاد۱۶ شهریور ۱۳۹۵