نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۸۰ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته ی تحصیلیمقطع تحصیلینام دانشجواساتید راهنماتاریخ دفاع
  
مسیریابی در شکبه های فرصت طلبانه مبتنی بر زیرساخت برای استفاده از تلفن های هوشمندعلوم و فناوری شبکهعلوم و فناوری شبکهمهندسی فناوری اطلاعات - سیستم های چند رسانه ایکارشناسی ارشد ناپیوستههومن عباسیمصطفی صالحی۲۸ شهریور ۱۳۹۶
نهان نگاری برگشت پذیر مقاوم مبتنی بر تغییر هیستوگرامعلوم و فناوری شبکهعلوم و فناوری شبکهمهندسی فناوری اطلاعات - سیستم های چند رسانه ایکارشناسی ارشد ناپیوستهنرجس کهندانیسید حمید رضا احمدی۲۷ شهریور ۱۳۹۶
رابطه بین کیفیت های عینی و کمی حادث از گم شدن پکت های ویدیودانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهطیبه قنبریمحمد قنبری۲۷ شهریور ۱۳۹۶
شناسائی زیرگروههای سرطان با استفاده از جهشهای سوماتیکهوا و فضاهوا و فضامهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوستهمحسن فلاحتسما گلیائی, زهرا رزاقی مقدم کاشانی۲۶ شهریور ۱۳۹۶
نظر کاوی در مستندات غیررسمی و کوتاهدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهامیرحسین طبی فخرآزاده شاکری۲۶ شهریور ۱۳۹۶
طراحی و ساخت سامانه ایجاد تعادل پویا در بازیهای رایانه ای مبتنی بر مدلهای تصمیم گیری چندمعیارهعلوم و فناوری شبکهعلوم و فناوری شبکهمهندسی فناوری اطلاعات - سیستم های چند رسانه ایکارشناسی ارشد ناپیوستهسجاد کردانی مقدممرتضی ابراهیمی۲۲ شهریور ۱۳۹۶
معرفی الگوریتمی برای شناسایی جاذب ها در شبکه های بولیعلوم و فناوری شبکهعلوم و فناوری شبکهمهندسی فناوری اطلاعات - سامانه های شبکه ایکارشناسی ارشد ناپیوستهمرتضی عبداللهیسما گلیائی۱۱ اسفند ۱۳۹۵
نظرکاوی بین زبانیدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهشیما اسمعیلی تفتآزاده شاکری۲۹ دی ۱۳۹۵
تشخیص بازیکن محور نواحی مورد توجه در بازی های مبتنی بر رایانش ابریدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهابراهیم باباییمحمود رضا هاشمی۲۷ دی ۱۳۹۵
راه کاری جهت ارتقای امنیت پروتکل Open Flow در شبکه های مبتنی بر نرم افزاردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهفاطمه کشاورزناصر یزدانی۰۲ آذر ۱۳۹۵
طراحی و توسعه ی سامانه ی آشکارسازی و شناسایی خطا در شبکه های ارتباطات سیار با استفاده از خرد جمعیدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهمهزاد یونسیوحید شاه منصوری۱۹ مهر ۱۳۹۵
طراحی یک روش تفسیرپذیر قاعده محور برای طبقه بندی جریان داده هادانشکده مهندسیدانشکده مهندسیمهندسی فناوری اطلاعات(IT)کارشناسی ارشد ناپیوستهعلی سجاد بلالحسین آقابابا۱۸ مهر ۱۳۹۵
آینده پژوهی تجارت الترونیک در افغانستان: مطالعه موردی آینده کاربرد تجارت الکترونیک در صادرات خشکبار افغانستاندانشکده مهندسیدانشکده مهندسیمهندسی فناوری اطلاعات(IT)کارشناسی ارشد ناپیوستهمحمد علی فهیمیحسین آقابابا۱۳ مهر ۱۳۹۵
تشخیص انجمن در شبکه های پیچیده با رویکرد شبکه های چند لایهدانشکده مهندسیدانشکده مهندسیمهندسی فناوری اطلاعات(IT)کارشناسی ارشد ناپیوستهاحمد ملکی مهرسید محمد باقر جعفری۱۳ مهر ۱۳۹۵
" ارائه راهکاری تلفیقی بر اساس خدمات مبتنی بر موقعیت و سیستم های توصیه گر جهت بهبود در خدمات دولت الکترونیک : مطالعه موردی انتخابات مجلس شورای اسلامیدانشکده مهندسیدانشکده مهندسیمهندسی فناوری اطلاعات(IT)کارشناسی ارشد ناپیوستهوجیهه ایلچی قزاانمجتبی خضریان, حسین آقابابا۱۳ مهر ۱۳۹۵
ارائه راهکار برای جلوگیری از تقلب و فرار مالیاتی به کمک تکنیک های داده کاوی (مورد مطالعه: اداره کل امور مالیاتی استان گلستان)دانشکده مهندسیدانشکده مهندسیمهندسی فناوری اطلاعات(IT)کارشناسی ارشد ناپیوستهسیدمرتضی مسلمی عقیلیمحمد خوانساری۱۳ مهر ۱۳۹۵
کشف سفارش چینی های گروهی در معاملات بورس کالای ایران با استفاده از تحلیل شبکهعلوم و فناوری شبکهعلوم و فناوری شبکهمهندسی فناوری اطلاعات - سامانه های شبکه ایکارشناسی ارشد ناپیوستهمجتبی رضاییزینب الهدی حشمتی رفسنجانی۱۲ مهر ۱۳۹۵
پیاده سازی یک سامانه کلان داده به منظور ایجاد اخطار زود هنگام در فرایند یادگیری الکترونیکیدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهمریم فرخ مهرسیدامید فاطمی۱۱ مهر ۱۳۹۵
ارائه ی الگوریتم به منظور یافتن سیگنال ماشین شبکه ای معادل با ماشین تورینگ تناوبیعلوم و فناوری شبکهعلوم و فناوری شبکهمهندسی فناوری اطلاعات - سامانه های شبکه ایکارشناسی ارشد ناپیوستهداود حسن زادهسما گلیائی۱۰ مهر ۱۳۹۵
طراحی شبکه اجتماعی خاص منظوره یادگیریدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهمحمدرضا نعمت پورسیدامید فاطمی۱۰ مهر ۱۳۹۵