نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۷۴ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته ی تحصیلیمقطع تحصیلینام دانشجواساتید راهنماتاریخ دفاع
  
بررسی رابطه کیفیت زندگی و ویژگی های شخصیتی در افراد وابسته به مواد افیونی: نقش میانجی گری خودکارآمدیدانشکده مدیریت‌ و حسابداریدانشکده مدیریت‌ و حسابداریروانشناسی بالینِیکارشناسی ارشد ناپیوستهمحسن سالاریمجتبی حبیبی, علی مقدم زاده۰۲ بهمن ۱۳۹۵
پیش بینی نشانه های افسردگی و اضطراب بر اساس ابعاد کمالی گرایی : نقش واسطه ای اهمال کاریروانشناسی‌روانشناسی‌روانشناسی بالینِیکارشناسی ارشد ناپیوستههادی فرهمندمحمدعلی بشارت۲۷ دی ۱۳۹۵
پیش بینی نشانه های اضطراب و افسردگی بر اساس رویارویی با مسلمات هستی نقش واسطه ای مکانیسم های دفاعی و استرس ادراک شدهروانشناسی‌روانشناسی‌روانشناسی بالینِیکارشناسی ارشد ناپیوستهحسین خادممحمدعلی بشارت۲۷ دی ۱۳۹۵
پیش بینی نشانه های اضطراب و افسردگی بر اساس آسیب های دلبستگی نقش واسطه ای دشواری تنظیم هیجان و مکانیسم های دفاعیروانشناسی‌روانشناسی‌روانشناسی بالینِیکارشناسی ارشد ناپیوستهتوحید رنجبریمحمدعلی بشارت۲۷ دی ۱۳۹۵
تاثیر آشکار سازی هیجانی نوشتاری بر مکانیسم های دفاعی و نشخوار خشم افراد ناگو هیجانروانشناسی‌روانشناسی‌روانشناسی بالینِیکارشناسی ارشد ناپیوستهالهه حافظیمحمدعلی بشارت۱۳ دی ۱۳۹۵
مقایسه مشکلات درونی سازی و برونی سازی در دو گروه کودکان دختر وپسردارای نوع بی توجه ومرکب ADHDروانشناسی‌روانشناسی‌روانشناسی بالینِیکارشناسی ارشد ناپیوستهسمانه فراهانیرضا رستمی۲۹ آذر ۱۳۹۵
نقش تعدیل کننده ابعاد مزاج عاطفی و استحکام من در رابطه بین سبک های دلبستگی و سازگاری با ناباروریروانشناسی‌روانشناسی‌روانشناسی بالینِیکارشناسی ارشد ناپیوستهفاطمه امیریمحمدعلی بشارت۱۲ آذر ۱۳۹۵
بررسی مکانیزم های دفاعی در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و وسواسعلوم اجتماعی و رفتاریعلوم اجتماعی و رفتاریروانشناسی بالینِیکارشناسی ارشد ناپیوستههدیته الزهرا منصوررضا پورحسین۱۴ مهر ۱۳۹۵
اثر بخشی تحریک مستقیم فرا جمجمه ای همراه با آموزش خواندن بر حافظه فعال و عملکرد خواندن ، شواهدی از پتانسیل های وابسته به رویدادروانشناسی‌روانشناسی‌روانشناسی بالینِیکارشناسی ارشد ناپیوستهمتین قنبرزادهرضا رستمی۱۳ مهر ۱۳۹۵
تاثیر بهوشیاری و گروه درمانی خانواده محور بر کاهش ولع و تنظیم هیجان سوء مصرف کنندگان آمفتامینعلوم اجتماعی و رفتاریعلوم اجتماعی و رفتاریروانشناسی بالینِیکارشناسی ارشد ناپیوستهصالح شریف نسبعلی اکبر ارجمندنیا۱۳ مهر ۱۳۹۵
مقایسه خودکنترلی کودکان با نقص توجه ،بیش فعالی و کودکان عادیروانشناسی‌روانشناسی‌روانشناسی بالینِیکارشناسی ارشد ناپیوستهفاطمه قاسمیسیدسعید پورنقاش تهرانی۱۳ مهر ۱۳۹۵
مقایسه اثرات بالینی و عوارض ۴ داروی آریپیپرازول و کونتیاپین ، پرفنازین و تری فلوپرازین در درمان سایکوز حاد: کارآزمایی بالینی - تصادفی ۲ سرکوردانشکده مدیریت‌ و حسابداریدانشکده مدیریت‌ و حسابداریروانشناسی بالینِیکارشناسی ارشد ناپیوستهمانی بهرامی منجمیمجتبی حبیبی, علی مقدم زاده۱۲ مهر ۱۳۹۵
تاثیر ویژگی های شخصیتی بر مشکلات سلامتی دانشجویان دانشگاه تهران با نقش میانجی مکانیسم های دفاعی و استرس ادراک شدهدانشکده مدیریت‌ و حسابداریدانشکده مدیریت‌ و حسابداریروانشناسی بالینِیکارشناسی ارشد ناپیوستهسجاد اله دادیمنیژه فیروزی۱۲ مهر ۱۳۹۵
نقش واسطه ای اهمال کاری در رابطه بین ابعاد کمال گرایی و مشکلات زناشوییعلوم اجتماعی و رفتاریعلوم اجتماعی و رفتاریروانشناسی بالینِیکارشناسی ارشد ناپیوستهشیما رییسیمحمدعلی بشارت۱۲ مهر ۱۳۹۵
نقش واسطه ای سبک فرزند پروری و راهبردهای تنظیم هیجان مادران در رابطه بین سبک دلبستگی مادران و شاخص سلامت نوجوانان دیابتی نوع یکروانشناسی‌روانشناسی‌روانشناسی بالینِیکارشناسی ارشد ناپیوستهتارا صداقتمحمدعلی بشارت۱۲ مهر ۱۳۹۵
نقش تعدیل کننده مکانیسم های دفاعی و ارضاء نیازهای بنیادین روانشناختی در رابطه بین سبک های دلبستگی و سازگاری با ناباروریروانشناسی‌روانشناسی‌روانشناسی بالینِیکارشناسی ارشد ناپیوستهالهه کریمیمحمدعلی بشارت۱۲ مهر ۱۳۹۵
بررسی رابطه بین هیجان خواهی، ادراک زیان و اعتیاد، و انگیزه های مصرف با مصرف دخانیات در دانشجویانعلوم اجتماعی و رفتاریعلوم اجتماعی و رفتاریروانشناسی بالینِیکارشناسی ارشد ناپیوستهفرشته درویش زاده۰۷ مهر ۱۳۹۵
بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و تصویر بدنی با گرایش به جراحی زیباییعلوم اجتماعی و رفتاریعلوم اجتماعی و رفتاریروانشناسی بالینِیکارشناسی ارشد ناپیوستهرحمانه آزادگانمسعود غلامعلی لواسانی۰۷ مهر ۱۳۹۵
مقایسه سبک های دلبستگی و راهبردهای مقابله ای در نوجوانان بدسرپرست و بی سرپرستعلوم اجتماعی و رفتاریعلوم اجتماعی و رفتاریروانشناسی بالینِیکارشناسی ارشد ناپیوستهفاطمه طالبی بزمین آبادیرضا پورحسین۰۵ مهر ۱۳۹۵
مقایسه درمان های کوتاه و بلندمدت نگهدارنده متادون و بوپرونورفین در سوگیری توجه، ولع و عود با بررسی نقش تعدیل کنندگی تکانشگریدانشکده مدیریت‌ و حسابداریدانشکده مدیریت‌ و حسابداریروانشناسی بالینِیکارشناسی ارشد ناپیوستهکلمان بنیامینمجتبی حبیبی, محمدعلی بشارت۰۱ مهر ۱۳۹۵