مطالب مرتبط با کلید واژه " فرهنگی "


سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی نگارستان در دانشگاه تهران راه‌اندازی شد
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه؛

سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی نگارستان در دانشگاه تهران راه‌اندازی شد

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، ضمن اعلام خبر راه‌اندازی سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی نگارستان در دانشگاه تهران، این سامانه را بستر مناسبی برای مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برشمرد.

ادامه مطلب