مسعود اسدپور

مسعود اسدپور

پست الکترونیکی:

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - استاد راهنما

بررسی نحوه استفاده از عرف در میان کاربران فارسی زبان شبکه اجتماعی
دسته بندی شخصیتی کاربران فیس بوک براساس ساختار ارتباطی ویژگی های فردی رفتار کاربر
پیش بینی پیوند در شبکه های اجتماعی با استفاده از اطلاعات انجمن ها
ارائه ی روشی برای بهبود بهروری بازپیکر بندی ربات های پودمانی با استفاده از پیکربندی های قطب
ارائه چارچوبی فردی - اجتماعی برای مدلسازی انتشار در توییتر
پیش بینی پیوند در شبکه های وزن دار
بهبود روش جستجوی گراف برای خود باز پیکربندی ربات های پودمانی
ارزیابی و انتخاب محتوای تبلیغات مناسب بر اساس رویکردهای یادگیری تقویتی به منظور کاربرد برای ناشران تبلیغات در فضای وب
پیش بینی نوسانات قیمت سهام در بازار بورس با استفاده از تحلیل شبکه های اجتماعی