سید حمید رضا احمدی

سید حمید رضا احمدی

پست الکترونیکی:
کد ملی: ۰۰۷۱۴۴۵۳۱۵

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - استاد راهنما

ارائه روش بهبود یافته شیوع اطلاعات در شبکه های اجتماعی(مجازی) با هدف افزایش تاثیر شیوع
نهان نگاری برگشت پذیر مقاوم مبتنی بر تغییر هیستوگرام
طراحی و پیاده سازی یک سامانه جهت تشخیص زودهنگام پوکی استخوان
طراحی و پیاده سازی یک سامانه ارزیاب کیفیت انجام تمرینات توانبخشی