صدف افراشته

صدف افراشته

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - دانشجو

ارائه رویکرد تحلیل احساسات کاربران در شبکه های اجتماعی (مورد مطالعه دوره های آموزشی آنلاین فناوری اطلاعات در شبکه توییتر)