محمد علی فهیمی

محمد علی فهیمی

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - دانشجو

آینده پژوهی تجارت الترونیک در افغانستان: مطالعه موردی آینده کاربرد تجارت الکترونیک در صادرات خشکبار افغانستان