سعید روحانی

سعید روحانی

پست الکترونیکی:
کد ملی: ۰۷۹۳۶۳۳۷۲۹

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - استاد راهنما

ارائه ی چارچوب مفهومی کاربردهای شبکه کاوی در تجارت الکترونیک
ارائه رویکرد تحلیل احساسات کاربران در شبکه های اجتماعی (مورد مطالعه دوره های آموزشی آنلاین فناوری اطلاعات در شبکه توییتر)