رضا علیزاده بلوچی

رضا علیزاده بلوچی

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - دانشجو

بررسی اثر افزودن آنتیموان و سیلسیم بر ریز ساختار ساختار خواص مکانیکی و رفتار خزشی آلیاژ پایه