علی محمد موذنی

علی محمد موذنی

پست الکترونیکی:
کد ملی: ۲۳۷۰۲۵۶۰۳۶

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - استاد راهنما

تداوم مثنوی با دیوان شمس
مقدمه و تصحیح نسیم الربیع (ترجمه ربیع الابرار زمخشری)
تصحیح نسخه خطی ترجمه تنبیه الغافلین
نقد و تحشیه تذکره هفت آسمان(از ابتدای آسمان اول
بررسی تاثیر پذیری سه کتاب شرح تعرف و طبقات الصوفیه و کشف المحجوب هجویری از کلام علوی
بررسی ریخت شناسی حکایتهای مناقب العارفین افلاکی
مقایسه دیوان شعر میرزا طیب شیرازی با دیوان حافظ
بررسی هویت جنسیتی در آثار ۳ نویسنده ادبیات داستانی نوجوان
پژوهش مقایسه ای میان تهذیب الاخلاق ابوعلی مسکویه رازی واخلاق ناصری خواجه نصیرالدین طوسی