سیدامید فاطمی

سیدامید فاطمی

پست الکترونیکی:
کد ملی: ۰۰۵۲۹۳۳۹۱۱

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - استاد راهنما

نشانه گذاری نامرئی روی ویدئو در استاندارد H.۲۶۴
طراحی ساختارپردازش موازی vliwبرای کاربردهای VOIP
بهبود صحت طبقه بندی متن بااستفاده از روشهای ترکیب
بررسی توانائیها ظرفیت ها و انعطاف پذیری VHDL به منظور طراحی در سطح TLM با استفاده از ADA
ارائه ترافیک چند رسانه ای بر روی شبکه های بی سیم
بهینه سازی تست همزمان BIST در سطح تبادل داده در SOC ها
طراحی همزمان نرم افزار / سخت افزار برای سیستمهای نهفته برای رمزنگار H.۲۶۴
طراحی سامانه پیشنهاد دهنده ی غیر متمرکز منابع درسی بر اساس و یژگی های محیطی و یادگیری یاد گیرنده
ارائه یک الگوریتم پیش بینی پیوند بر مبنای علاقه ی افراد در شبکه های اجتماعی علمی و تخصصی