اداره کل حوزه ریاست

تعداد بازدید:۵۵۰۳

بر اساس اسناد و مدارک موجود، در سال ۱۳۵۰ آقای فریدون حاج سید جوادین از سوی ریاست محترم دانشگاه به عنوان رئیس دفتر دانشگاه منصوب گردید. عنوان" رئیس دفتر دانشگاه" در سال ۱۳۶۴ به" مدیر دفتر رئیس دانشگاه" و در سال ۱۳۷۷ به "مدیرکل دفتر ریاست دانشگاه "تغییر یافت و معمولاً مدیرکل دفتر رئیس دانشگاه، مشاور رئیس نیز بوده است و انجام امور مربوط به دفتر ریاست دانشگاه و امور دبیرخانه، هماهنگی و نظارت بر حسن عملکرد واحدهای مرتبط، تنظیم برنامه ملاقات‌های مقام ریاست دانشگاه و گزارش مطالب مهم روزانه به ایشان، ابلاغ دستورات به اشخاص، مؤسسات و واحدهای ذیربط، پاسخگویی و راهنمایی مراجعان و هماهنگی برگزاری جلسات هیئت‌رئیسه دانشگاه، انجام مکاتبات ارجاعی، دریافت و ارسال مکاتبات محرمانه بخشی از وظایف این دفتر است.
اداره کل حوزه ریاست دانشگاه بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۱۳ هیأت منتخب شورای دانشگاه با اداره کل روابط عمومی ادغام شد. با این حال، متعاقباً در سال ۱۳۹۹ و براساس مصوبه هیأت رئیسه و هیأت امنای دانشگاه، حوزه روابط عمومی از حوزه ریاست دانشگاه تفکیک شد.
اداره کل حوزه ریاست از لحاظ ساختار اداری مستقیماً زیر نظر رئیس دانشگاه فعالیت دارد و مدیرکل آن نیز مشاور رئیس دانشگاه تهران محسوب می‌ شود.

وظایف اداره کل حوزه ریاست:

  • تنظیم برنامه‌های مربوط به جلسات، ملاقات‌ها، کنفرانس‌ها، مسافرت‌ها، کنفرانس‌ها و بازدیدهای داخلی و خارجی رئیس دانشگاه و تهیه گزارش‌های لازم؛
  • دریافت و ثبت مکاتبات و دعوت‌نامه‌ها با عنوان رئیس دانشگاه و ارائه آن برای صدور دستور و ارسال آن‌ها برای مسئولان ذیربط؛
  • پیگیری لازم در خصوص تهیه و تنظیم اطلاعات، گزارش‌ها و تحلیل‌های لازم در رابطه با موضوعات و دستور جلسات رئیس دانشگاه از طریق معاونت‌ها، دانشکده‌ها و واحدهای ذیربط؛
  • ابلاغ دستور جلسات، صورت جلسات، یادداشت‌ها و دستورات رئیس دانشگاه به مسئولان و واحدهای ذیربط و پیگیری تا حصول نتیجه و ارائه گزارش نتیجه اقدامات انجام شده.


بخش‌های مختلف اداره کل حوزه ریاست

  • معاونت امور هماهنگی
  • دفتر هیأت امنا
  • دفتر رسیدگی به شکایات و تخلفات اداری
  • اداره امور دفتری و اسناد
     

مدیر کل حوزه ریاست: دکتر سید جمال موسوی
دکترا، تاریخ، دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیک: jmoosavi@ut.ac.ir


اسامی مدیران دفتر ریاست
سیداحمدرضا خضری
محمدصادق ضیایی
عبدالرضا سیف
فرزاد زیویار
مجید سرسنگی
سیدرضا میرانی آشتیانی
محمد علی‌آبادی
غلامرضا جمشیدی‌ها
ابوالقاسم مهدوی
پورمقدم
رضا شجاعی رنجبر
مصطفی محمدی عراقی
علی پیروی
عباس الفت
فرهاد راد سرشت
کامبیز بهنیا
فریدون حاج سید جوادین


اطلاعات تماس اداره کل حوزه ریاست
تلفن: ۶۱۱۱۲۵۰۰-۰۲۱