پرویز ناتل خانلری

تعداد بازدید:۴۰۴۴
پرویز ناتل خانلری

سال و محل تولد: ۱۲۹۲، تهران

رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، رئیس دبیرخانه شورای دانشگاه تهران در سال ۱۳۲۱، رئیس اداره نشر دانشگاه تهران، معاون وزارت کشور، وزیر فرهنگ در سال ۱۳۴۱، رئیس بنیاد فرهنگ و مؤلف دوره پنج جلدی تاریخ زبان فارسی.

 

مشاهیر دانشگاه تهران