هادی عالم‌زاده

تعداد بازدید:۴۳۶۵
هادی عالم‌زاده

سال و محل تولد: ۱۳۱۶، اراک

رشته تخصصی: فرهنگ و تمدن اسلامی

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی، مدیرگروه آموزشی فرهنگ و تمدن اسلامی، رئیس پژوهشکده تاریخ علم، مدیرگروه پژوهشی ادبیات در جهان اسلام و ویراستار محور اوّل دایره‌‌‌المعارف بزرگ اسلامی، مدیرگروه پژوهشی فرهنگ و تمدّن بنیاد دایره‌‌‌المعارف اسلامی، مدیرگروه پژوهشی الهیات و معارف اسلامی در سازمان سمت، عضو پیوسته بنیاد ایران شناسی، سردبیر مجلّه‌های مقالات و بررسی‌ها، تاریخ علم و تاریخ و تمدن اسلامی.

برخی از آثار: تصحیح و تحقیق تاج المصادر بیهقی، اصناف در عصر عباسی، تاریخ‌نگاری در اسلام و تألیف بیش از ۵۰ مقاله علمی.

 

مشاهیر دانشگاه تهران