محمدرضا شفیعی کدکنی

تعداد بازدید:۶۴۸۸
محمدرضا شفیعی کدکنی

سال و محل تولد: ۱۳۱۸، کدکن، تربت حیدریه

رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی

فعالیت‌ها و افتخارات:: استاد ممتاز دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانش‌آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران، استاد میهمان در دانشگاه‌های آکسفورد انگلستان، پرینستون آمریکا و برخی از دانشگاه‌‌های ژاپن، شاعر، پژوهشگر و نویسنده، از چهره‌های پرافتخار ادب و فرهنگ فارسی، از شاعران مطرح معاصر ایران.

برخی از آثار: زمزمه‌ها، شب خوانی، از زبان برگ، در کوچه باغ‌های نشابور، از بودن و سرودن، مثل درخت در شب باران، بوی جوی مولیان، صور خیال در شعر فارسی، موسیقی شعر، ادوار شعر فارسی، شعر معاصر عرب، شاعر آینه‌ها تصحیح اسرار التوحید از محمد بن منور، حالات و سخنان ابوسعید، ابوروح میهنی، مجموعه رباعیات عطار، مرموزات اسدی در مرموزات داودی نجم الدین رازی، الهی نامه، مصیبت نامه، اسرار نامه، منطق الطیر عطار نیشابوری، تذکره‌الاولیاء عطار نیشابوری، طفلی به نام شادی.

 

مشاهیر دانشگاه تهران