محمدرضا شفیعی کدکنی

تعداد بازدید:۱۴۴۳
محمدرضا شفیعی کدکنی

سال و محل تولد: ۱۳۱۸، کدکن، تربت حیدریه

رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، اخذ دانشنامه دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران، استاد دانشگاه‌های آکسفورد انگلستان و پرینستون آمریکا و ژاپن، شاعر، پژوهشگر و نویسنده، از اعضای مؤثر و فعال انجمن‌های ادبی، از استادان بارز و متبحر ادبیات معاصر ایران.

برخی از آثار: زمزمه‌ها، شب خوانی، از زبان برگ، در کوچه باغ‌های نشابور، از بودن و سرودن، مثل درخت در شب باران، بوی جوی مولیان، صور خیال در شعر فارسی، موسیقی شعر، ادوار شعر فارسی، شعر معاصر عرب، شاعر آینه‌ها تصحیح اسرار التوحید از محمد بن منور، حالات و سخنان ابوسعید، ابوروح میهنی، مجموعه رباعیات عطار، مرموزات اسدی در مرموزات داودی نجم الدین رازی، الهی نامه، مصیبت نامه، اسرار نامه و منطق الطیر از شیخ عطار.

 

مشاهیر دانشگاه تهران