فاطمه سیّاح

تعداد بازدید:۸۳۸
فاطمه سیّاح

سال و محل تولد: ۱۲۸۱، مسکو

رشته تخصصی: ادبیات اروپایی

فعالیت‌ها و افتخارات:  استاد کرسی ادبیات روسی دانشگاه تهران، اخذ درجه دکتری رشته ادبیات اروپایی از دانشکده ادبیات دانشگاه مسکو، معاون اداره تعلیمات نسوان، عضو هیأت مدیره کانون بانوان ایران، رئیس هیأت مدیره انجمن معاونت عمومی زنان شهر تهران، عضو کمیته مرکزی سازمان زنان ایران، عضو نخستین کنگره نویسندگان ایران، انتشار نخستین شماره مجله حزب، عضو هیأت مدیره انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی، تجلیل از خدمات علمی و فرهنگی وی در انجمن آثار و مفاخر در سال ۱۳۸۳.

برخی از آثار: رساله دکتری درباره آناتول فرانس (به روسی) و مقالات علمی بسیار از جمله: کیفیت رمان، وظیفه تعلیم و تربیت در شاهکارهای ادبی، مادام دوستال، زن در مغرب زمین، زن و هنر، مقام زن در ادبیات، مساله نبوغ در نزد زن‌ها، مقام سنت در تاریخ ادبیات، بالزاک و روش نو داستان نویسی، نظری به اخلاق.

 

مشاهیر دانشگاه تهران