سیمین دانشور

تعداد بازدید:۹۰۸
سیمین دانشور

سال و محل تولد: ۱۳۰۰، شیراز

رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دریافت دانشنامه دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران، استاد دانشگاه تهران در رشته باستان‌شناسی و تاریخ هنر، تحصیل در رشته زیبایی شناسی در دانشگاه استنفورد آمریکا، نخستین زن ایرانی که به صورتی حرفه‌ای در زبان فارسی داستان نوشت.

برخی از آثار: آتش خاموش، شهری چون بهشت، به کی سلام کنم، از پرنده‌های مهاجر بپرس، سو و شون، جزیره سرگردانی، ساربان سرگردان، کوه سرگردان.

 

مشاهیر دانشگاه تهران