کمیته اصلاح الگوی مصرف در دانشگاه تهران

تعداد بازدید:۳۴۲۸
 • مسئول اداره امور عمومی دانشگاه (رئیس کمیته)
 • یک نفر از اساتید به انتخاب شورای آموزشی (دبیر کمیته)
 • معاون اداره کل طرح‌های عمرانی و پشتیبانی دانشگاه
  - مسئول امور فضای سبز
  - مسئول امور نقلیه
  - مسئول امور خدمات
  - مسئول تعمیر و نگهداری
 • یک نفر دانشجو به انتخاب شورای صنفی دانشجویان