شورای راهبری در دانشگاه تهران

تعداد بازدید:۳۲۶۲
  • رئیس دانشگاه (رئیس شورا)
  • معاون اداری و مالی دانشگاه (نایب رئیس)
  • مدیر کل طرح‌های عمرانی و پشتیبانی (دبیر)
  • قائم مقام معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات و مدیر کل برنامه‌ریزی و تحول سازمانی
  • مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی
  • رؤسای کمیته‌های تخصصی (۳ نفر)
  • دو نفر از اعضای هیأت علمی مرتبط با موضوعات محیط زیست و انرژی