شورای راهبری در وزارتخانه

تعداد بازدید:۳۲۷۷
  • معاون اداری، مالی و مدیریت منابع (رئیس شورا)
  • مدیرکل نظارت بر طرح‌های عمرانی (دبیر)
  • مدیر کل امور اداری و پشتیبانی
  • نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
  • نماینده مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه