هیات رئیسه

تعداد بازدید:۴۱۳۹۴

هیأت رئیسه دانشگاه مرکب از رئیس و معاونان دانشگاه، وظایف و اختیارات زیر را عهده‌دار می‌باشد: فراهم آوردن زمینه‌های اجرایی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های وزارت متبوع، کمک به خوداتکایی دانشگاه و واحدهای وابسته، پیشنهاد توزیع و تخصیص فرصت‌های مطالعاتی و دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی و تحقیقاتی داخلی و خارجی متعلق به اعضای هیأت علمی، به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بررسی و پیشنهاد آئین‌نامه‌های اداری و مالی و معاملاتی، بودجه سالانه، نمودار تشکیلاتی و اصلاحات اداری لازم برای اداره امور داخلی دانشگاه، و طرح‌ها و برنامه‌ها برای قرار گرفتن در دستور کار هیأت امنا از طریق رئیس دانشگاه، بررسی نحوه اجرای تصمیمات هیأت رئیسه و نظارت بر عملکرد واحدهای دانشگاه و ایجاد هماهنگی‌های لازم بین حوزه‌های مختلف معاونت‌ها.

 

 • دکتر سید محمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران
 • دکتر جمال موسوی، مشاور رئیس دانشگاه و مدیرکل حوزه ریاست دانشگاه تهران
 • دکتر محمود کمره‌ای، معاون آموزش دانشگاه تهران
 • دکتر علی مقاری، معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه تهران
 • دکتر محمدعلی زارع چاهوکی، معاون فرهنگی دانشگاه تهران
 • دکتر سعید یزدانی، معاون اداری و مالی دانشگاه تهران
 • دکتر محمدحسین صراف‌زاده، معاون بین‌الملل دانشگاه تهران
 • دکتر سعید حبیبا، معاون دانشگاه و رئیس سازمان خدمات دانشجویی دانشگاه تهران
 • دکتر محمد رحیمیان، معاون پژوهشی دانشگاه تهران
 • دکتر محمدرضا صادقی مقدم، معاون دانشگاه و رئیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران
 • دکتر عباس زارعی هنزکی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
 • دکتر سید امید فاطمی، رئیس مرکز فناوریهای دیجیتالی دانشگاه تهران  

 

هیأت منتخب

 • دکتر سید محمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران
 • دکتر علی مقاری، معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه تهران
 • دکتر محمدحسین صراف‌زاده، معاون بین‌الملل دانشگاه تهران
 • دکتر سعید حبیبا، معاون دانشگاه و رئیس سازمان خدمات دانشجویی دانشگاه تهران
 • دکتر محمد رحیمیان، معاون پژوهشی دانشگاه تهران
 • دکتر محمدعلی زارع چاهوکی، معاون فرهنگی دانشگاه تهران
 • دکتر محمدرضا صادقی مقدم، معاون دانشگاه و رئیس سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران
 • دکتر جمال موسوی، مشاور رئیس دانشگاه و مدیرکل حوزه ریاست دانشگاه تهران
 • دکتر محمود کمره‌ای، معاون آموزشی دانشگاه تهران
 • دکتر سعید یزدانی، معاون اداری و مالی دانشگاه تهران
 • دکتر مجید معارف، رئیس کمیسیون تخصصی مشورتی علوم انسانی دانشگاه تهران
 • دکتر ابوالقاسم مهدوی مزده، رئیس کمیسیون تخصصی مشورتی علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران
 • دکتر شاهین حیدری، رئیس کمیسیون تخصصی مشورتی معماری و هنر دانشگاه تهران
 • دکتر ناصر سلطانی، رئیس کمیسیون فنی دانشگاه تهران
 • دکتر حمید پزشک، رئیس کمیسیون علوم پایه دانشگاه تهران
 • دکتر سیدحسین گلدانساز، رئیس کمیسیون تخصصی مشورتی کشاورزی منابع طبیعی دانشگاه تهران