ریاست دانشگاه

 

نام

محمود

نام خانوادگی

نیلی احمد آبادی

مرتبه علمی

استاد

رشته و دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی

مهندسی و علم مواد ، دانشگاه شیراز

رشته و دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد

گرایش شناسایی و انتخاب مواد  ، دانشگاه صنعتی شریف

رشته و دانشگاه محل تحصیل دوره دکتری

متالورژی ،  دانشگاه توهوکو ژاپن

سوابق علمی و پژوهشی

انتشار90 مقاله در مجلات علمی – بین المللی ( …,Scopus - ISI)

انتشار بیش از 90مقاله در کنفرانس‌های داخلی و بین المللی

انتشار 20 مقاله علمی - پژوهشی

داوری مقالات بیش از 6 مجله علمی بین المللی ( …,SCOPUS - ISI)

راهنمایی و مشاوره بیش از 50 پایان‌نامه در مقطع کارشناسی ارشد

راهنمایی و مشاوره 9 پایان‌نامه در مقطع دکتری

تعداد طرح تحقیقاتی انجام شده :35

تعداد کتب چاپ شده و عنوان کتب

 

زیست مواد(انتشارات دانشگاه تهران)

سوابق مدیریت دانشگاهی

(ریاست دانشگاه، معاونت دانشگاه، رییس دانشکده و مدیر گروه )

رئیس انجمن مهندسی متالورژی ، معاون پژوهشی دانشکده فنی دانشگاه تهران ، رئیس پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران ، رئیس دانشگاه تهران

سوابق  اجرایی

 

 

رئیس انجمن مهندسی متالورژی ، معاون پژوهشی دانشکده فنی دانشگاه تهران ، رئیس پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران ، رئیس دانشگاه تهران

سوابق ایثارگری

(جبهه و جنگ، جانبازی و ...)

 

دو سال حضور در جبهه ، معاون نیروی هوایی سپاه

افتخارات کشوری

(استاد نمونه، مخترع نمونه، نخبه علمی و ...)

 

 

 

استاد نمونه دانشگاه تهران، پژوهشگر نمونه دانشگاه تهران،دریافت جایزه بین‌المللی  COMSTEC،کسب رتبه دوم در جشنواره بین‌المللی خوارزمی.