معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات

تعداد بازدید:۳۱۴۲۲

 

پیشرفت علم و فناوری و متعاقب آن افزایش رفاه اجتماعی موجب شده است تا ارتقا کیفیت و کمیت آموزش و پژوهش به عنوان رویکردی غالب در تدوین برنامه توسعه کشورها موردتوجه قرار گیرد. این هدف، در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، چشم انداز، سند جامع علمی و برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مغفول نمانده و محور اصلی سیاست‌ها، چشم‌انداز و برنامه‌های کشور بوده است. بدیهی است، تحقق این اهداف و عملیاتی شدن شاخص‌های برنامه، از طریق دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور ممکن می‌باشد. به این منظور دانشگاه‌ها به‌عنوان متولیان اصلی حوزه علم و فناوری برای دستیابی به وظایف و مأموریت‌های خود نیازمند برنامه‌ریزی در سطوح مختلف بوده و وجود هر یک از این برنامه‌ها در سطح کلان دانشگاه و یا واحدهای تابعه آن امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

برنامه‌ریزی مناسب می‌تواند به دانشگاه و واحدهای تابعه آن کمک نماید تا در تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت خود از اهداف بلندمدت غافل نشوند و نسبت به محیط خود واکنش‌های مناسب‌تری نشان دهند. با برنامه‌ریزی مناسب، مدیریت حوزه‌های مختلف دانشگاه قادر خواهند بود، جهت‌گیری خود را در آینده تعیین و دانشگاه و واحدهای آن را در مقابل تغییرات و تحولات آتی مجهز سازند. یک برنامه مناسب، به دانشگاه و واحدهای تابعه آن کمک می‌کند تا تصویر روشنی از خود و اهداف پیش‌رو داشته و فعالیت‌های خود را نیز در لوای استراتژی واحدی هماهنگ سازند.

بطور طبیعی محتوای اسناد برنامه جامع دانشگاه‌ها باید در راستای اسناد بالادستی کشور و نیز مأموریت‌های حوزه آموزش عالی برای رسیدن به اهداف کلان کشور بوده و برنامه‌های عملیاتی واحدهای تابعه یک دانشگاه نیز باید در راستای برنامه‌های جامع همان دانشگاه باشد.

برنامه‌ریزی مناسب به دانشگاه و دست‌اندرکاران آن کمک خواهد کرد تا از یک طرف با بررسی وضع موجود، نقاط ضعف و قوت، فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی را در نظر گرفته و از طرف دیگر با نگاهی نظام‌مند جهت‌‌گیری دانشگاه و واحدهای تابعه آن را در راستای اهداف آرمانی تدوین کند و سپس با استفاده از این برنامه، امکانات و منابع را با اولویت‌بندی مناسبی به سوی اهدافش سوق دهد.

گرچه موفقیت هر دانشگاه نتیجه تلاش‌های برنامه‌ریزی شده تمامی حوزه‌ها و واحدهای آن در نیل به موفقیت‌های علمی و پژوهشی است، لیکن حفظ جایگاه و توسعه فعالیت‌ها در فضایی از تلاش‌های هماهنگ سازنده و رقابت‌های علمی، نیازمند راهبردها و برنامه‌های منسجم دوره‌ای است. لذا تلاش هر دانشگاه برای اعمال تغییرات مناسب و نهادینه‌سازی رویه‌ها و روش‌هایی که منجر به توسعه و تعالی در زمینه‌های مختلف علمی گردد، قابل‌توجه است. این مهم نیز تنها با شکل‌گیری و فعالیت معاونت برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات در دانشگاه محقق خواهد شد.

در این راستا دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی کشور در سال ۱۳۵۲ اقدام به تشکیل "واحد طرح و برنامه" در ساختار سازمانی خود نمود، پس از یک وقفه در فعالیت‌های این واحد مجدداً در اردیبهشت سال ۱۳۷۴ "معاونت طرح و برنامه دانشگاه" با ارائه طرح جامعی با عنوان کتاب برنامه دانشگاه تهران، فعالیت خود را ازسر گرفت. قبل از سال ۱۳۸۹ این معاونت عملاً شامل دو اداره کل "برنامه‌ریزی" و "بودجه و تشکیلات" بود.

با ایجاد تحولات چشمگیر در ساختار و فعالیت‌های دانشگاه و ضرورت تقویت حوزه برنامه‌ریزی، در سال ۱۳۸۹ نام "معاونت طرح و برنامه" به نام فعلی "معاونت برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات" تغییریافته و عملاً فعالیت‌های این معاونت در دانشگاه مؤثرتر و چشمگیرتر شد. هم اکنون این معاونت علاوه بر شورای برنامه‌ریزی دانشگاه که به عنوان یک شورای مشورتی با آن همکاری دارد، متشکل از اداره کل "برنامه، بودجه و تحول سازمانی" و مرکز "فناوری اطلاعات و فضای مجازی" می‌باشد. از اقدامات مهم معاونت برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه در سال‌های اخیر می‌توان به؛ تدوین، ابلاغ و رصد سند چشم‌انداز دانشگاه تهران، برنامه‌های راهبردی پنج ساله دانشگاه، بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی دانشگاه، تدوین بودجه کلان دانشگاه و بودجه واحدهای تابعه، ایجاد و تقویت زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مورد نیاز در حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه و… اشاره نمود.

 

اهم وظایف معاونت برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه

۱- تدوین، ابلاغ و نظارت بر اجرای چشم‌انداز و برنامه‌های راهبردی دانشگاه با توجه به اسناد بالادستی کشور علی‌الخصوص اسناد مربوط به حوزه آموزش عالی؛

۲- نظارت بر اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های دانشگاه به منظور تحقق بهتر اهداف پیش‌بینی شده؛

۳- تهیه گزارش عملکرد دوره‌ای برنامه‌های راهبردی دانشگاه و نیز تجزیه و تحلیل آنها با هدف بررسی نقاط ضعف و قوت، تهدیدها و فرصت‌های پیش روی دانشگاه به منظور بهبود وضعیت موجود و برنامه‌ریزی برای آینده؛

۴- تدوین و ابلاغ چارچوب تهیه برنامه عملیاتی دانشکده‌ها و واحدهای تابعه با توجه به چشم‌انداز و برنامه‌های راهبردی دانشگاه و نظارت بر تهیه و اجرای برنامه عملیاتی آنها به منظور تحقق اهداف کلان دانشگاه؛

۵- سیاست‌گذاری برای تنظیم، تلفیق و توزیع مناسب اعتبارات کل دانشگاه و واحدهای تابعه و نیز پیگیری در تخصیص مناسب آن از مراجع ذیربط به منظور تحقق اهداف دانشگاه و واحدهای تابعه؛

۶- تهیه، تدوین و بازنگری دستورالعمل‌ها، اساسنامه‌ها و آئین‌نامه‌های موردنیاز دانشگاه و واحدهای تابعه جهت انطباق آنها با برنامه‌های کلان دانشگاه با مشارکت واحدهای ذیربط؛

۷- برنامه‌ریزی برای طراحی، بازبینی، بهسازی و نظارت بر اجرای ساختار سازمانی دانشگاه و واحدهای تابعه آن متناسب با اهداف مد نظر؛

۸- برنامه‌ریزی و ارائه پیشنهادهای لازم برای استفاده بهینه منابع دانشگاه به منظور تحقق هرچه بیشتر اهداف دانشگاه و واحدهای تابعه آن؛

۹- سیاست‌گذاری و ارائه پیشنهادهای لازم برای بهبود فرایندها و روش‌های انجام کار در دانشگاه و واحدهای تابعه متناسب با اهداف و سیاست‌های دانشگاه؛

۱۰- تصویب و ابلاغ استراتژی، سیاست‌های اجرایی و استانداردهای فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه و واحدهای تابعه آن و نظارت بر اجرای آن؛

۱۱- برنامه‌ریزی برای تقویت و توسعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه و واحدهای تابعه؛

۱۲- سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای تهیه بانک اطلاعات جامع و یکپارچه و پویا در دانشگاه با ایجاد ارتباط مؤثر و مستمر بین حوزه‌ها، دانشکده‌ها و واحدهای تابعه دانشگاه؛

۱۳- انجام سایر وظایف محوله از سوی رئیس دانشگاه.

 

واحد‌های تابعه معاونت برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات

 

الف- اداره کل برنامه، بودجه و تحول سازمانی

این اداره کل هم اکنون متشکل از سه معاونت برنامه‌ریزی، بودجه، تشکیلات و بهبود روش‌ها است که عهده‌دار وظایف مشروحه زیر می‌باشند:

۱- تدوین و ابلاغ چشم‌انداز و برنامه‌های راهبردی دانشگاه با توجه به اسناد بالا‌دستی کشور و نظارت بر اجرای هر چه بهتر آنها، با ارائه راهکارهای مناسب و با مشارکت سایر حوزه‌های دانشگاه؛

۲- تهیه و تنظیم شاخص‌های کمی و کیفی برنامه راهبردی دانشگاه و برنامه عملیاتی واحدها با مشارکت کلیه حوزه‌ها و واحدهای تابعه؛

۳- تهیه گزارش عملکرد دوره‌ای برنامه‌های راهبردی دانشگاه و نیز تجزیه و تحلیل آنها با هدف بررسی نقاط ضعف و قوت، تهدیدها و فرصت‌های پیش روی دانشگاه و ارائه پیشنهادهای لازم؛

۴- نظارت بر تهیه و اجرای برنامه‌های عملیاتی دانشکده‌ها و واحدهای تابعه با توجه به چشم‌انداز و برنامه راهبردی دانشگاه؛

۵- طراحی و استقرار نظام ارزیابی و پایش عملکرد کل دانشگاه و واحدهای تابعه؛

۶- بررسی، نظارت و مشارکت در تهیه و تدوین دستورالعمل‌ها، اساسنامه‌‌ها و آئین‌نامه‌های اجرایی موردنیاز دانشگاه و واحدهای تابعه؛

۷- تهیه و تدوین بودجه پیشنهادی و بودجه تفصیلی بر اساس اهداف و سیاست‌های دانشگاه و سند ملی توسعه بخش آموزش عالی؛

۸- تدوین بودجه کل دانشگاه و بودجه‌ریزی عملیاتی دانشکده‌ها و واحدهای تابعه با مشارکت واحدهای ذیربط؛

۹- توزیع و تخصیص منابع مالی دانشگاه و واحدهای تابعه و نظارت بر هزینه‌کرد آن با مشارکت سایر حوزه‌ها و نیز پیگیری در تخصیص به موقع و مناسب منابع از مراجع ذیربط جهت پیشبرد اهداف دانشگاه؛

۱۰- تهیه و ابلاغ ضوابط، خط‌مشی‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی بودجه کل دانشگاه و واحدهای تابعه؛

۱۱- انجام اقدامات لازم در تنظیم موافقتنامه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و پیگیری در تخصیص منابع آنها از مراجع ذیربط و نظارت بر اجرای مناسب آنها با مشارکت سایر حوزه‌ها؛

۱۲- بررسی و ارائه پیشنهادهای لازم در خصوص اصلاحیه‌ها و متمم بودجه دانشگاه و ردیف‌های تابعه و پیگیری در تحقق آن؛

۱۳- تهیه گزارش عملکرد سالانه مالی کل دانشگاه و ردیف‌های تابعه بر اساس اعتبارات ابلاغی، میزان تخصیص منابع و عملکرد اجرایی آنها و نیز ارائه پیشنهادهای لازم در این خصوص با مشارکت حوزه‌های ذیربط؛

۱۴- تهیه و تنظیم گزارش‌های تحلیلی بودجه‌ای؛

۱۵- بررسی و ارائه پیشنهادهای لازم در بازنگری، تدوین و یا به‌روزرسانی ساختار سازمانی دانشگاه و واحدهای تابعه؛

۱۶- بررسی پیشنهادهای واصله از حوزه‌ها و واحدهای تابعه دانشگاه در خصوص تخصیص، بازنگری، ایجاد و یا حذف سطوح و پست‌های سازمانی؛

۱۷- بررسی و ارائه پیشنهادهای لازم در خصوص بهبود فرایندها و روش‌های انجام کار در دانشگاه و واحدهای تابعه، متناسب با اهداف و سیاست‌های دانشگاه، با مشارکت حوزه‌ها و واحدهای ذیربط؛

۱۸- انجام سایر وظایف محوله از سوی معاونت برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه.

 

اطلاعات تماس معاونت برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات

تلفن: ۶۱۱۱۲۷۰۶-۶۶۴۶۹۸۲۳

نمابر: ۶۶۹۵۸۸۰۷

پست الکترونیکی:atTehran.png policy

 

اطلاعات تماس اداره کل برنامه، بودجه و تحول سازمانی

تلفن: ۶۱۱۱۲۹۶۵-۶۶۴۰۰۰۲۱

نمابر: ۶۶۹۵۳۹۲۵