اخبار

سفیر سابق ایران در روسیه مشاور همکاری‌های علمی و دانشگاهی دانشگاه تهران با روسیه شد

سفیر سابق ایران در روسیه مشاور همکاری‌های علمی و دانشگاهی دانشگاه تهران با روسیه شد

دکتر مهدی سنایی، دانشیار دانشگاه تهران و مشاور ارشد وزیر امور خارجه، با حکم رئیس دانشگاه، به‌‌عنوان مشاور رئیس دانشگاه در امور بین‌الملل و همکاری‌های علمی و دانشگاهی کشور روسیه و کشورهای اوراسیا منصوب شد.

دوره مشترک کارشناسی‌ ارشد با همکاری دانشگاه فورت وانگن آلمان

دوره مشترک کارشناسی‌ ارشد با همکاری دانشگاه فورت وانگن آلمان

پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران، برای اولین بار با همکاری دانشگاه فورت وانگن آلمان و استادان ایرانی و بین‌المللی دوره مشترک کارشناسی‌ارشد مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید را به زبان انگلیسی برگزار می‌کند.