اخبار

فعالیت فرهنگی در دانشگاه‌ها از کار فرهنگی در کشور جدایی‌ناپذیر است
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛

فعالیت فرهنگی در دانشگاه‌ها از کار فرهنگی در کشور جدایی‌ناپذیر است

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، در جمع استادان دانشکده معارف و اندیشه اسلامی، فعالیت فرهنگی در دانشگاه‌ها را از کار فرهنگی در کشور جدایی‌ناپذیر توصیف کرد.

ادامه مطلب