اخبار

انعقاد قرارداد خواهرخواندگی بین دانشگاه تهران و دانشگاه‌های مهم افغانستان
در دیدار هیأت کشور افغانستان با رئیس دانشگاه تهران مطرح شد

انعقاد قرارداد خواهرخواندگی بین دانشگاه تهران و دانشگاه‌های مهم افغانستان

در دیدار هیأت کشور افغانستان با رئیس دانشگاه تهران، انعقاد قرارداد خواهرخواندگی بین دانشگاه تهران و دانشگاه‌های مهم افغانستان مطرح شد.

ادامه مطلب
دانشگاه تهران در انتظار تخصیص بودجه مناسب از طرف دولت و مجلس است
معاون دانشجویی دانشگاه تهران اعلام کرد:

دانشگاه تهران در انتظار تخصیص بودجه مناسب از طرف دولت و مجلس است

معاون دانشجویی دانشگاه تهران، با بیان اینکه در بخش تعمیر، تجهیز، خرید و توسعه دچار کمبود اعتبارات هستیم، گفت: «از دولت و نمایندگان مجلس در زمان بودجه‌بندی درخواست داریم که به دانشگاه تهران توجه بیشتری را معطوف دارند».

ادامه مطلب