اخبار

دومین رویداد روز صنعت و نمایشگاه پایان‌نامه‌های کاربردی دانشکده مهندسی مکانیک برگزار شد
با حضور شرکت‌های صنعتی و بازرگانی؛

دومین رویداد روز صنعت و نمایشگاه پایان‌نامه‌های کاربردی دانشکده مهندسی مکانیک برگزار شد

دومین رویداد روز صنعت و نمایشگاه پایان‌نامه‌های کاربردی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران، با حضور شرکت‌های صنعتی و بازرگانی برگزار شد.

ادامه مطلب