اخبار

نشست مشترک معاونت دانشجویی دانشگاه تهران با معاونت‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد
با هدف ارتقا فعالیت‌های بهداشتی و درمانی؛

نشست مشترک معاونت دانشجویی دانشگاه تهران با معاونت‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد

نشست مشترک معاونت دانشجویی دانشگاه تهران با معاونت‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران با هدف ارتقا فعالیت‌های بهداشتی و درمانی برگزار شد.

ادامه مطلب