اخبار

اقدامات ویژه اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در دوران بحران کرونا
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی تشریح کرد؛

اقدامات ویژه اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در دوران بحران کرونا

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، ضمن تشریح اقدامات ویژه این اداره کل در دوران بحران کرونا، پیگیری سامانه‌سپاری امور فرهنگی و اجتماعی را از جمله کارهای مهم برشمرد.

ادامه مطلب