اطلاعیه‌ها و فراخوان‌‌ها

اطلاعیه اعلام فهرست کاندیداها و رأی‌دهندگان انتخابات نمایندگان مدیران مسئول در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه تهران

اطلاعیه اعلام فهرست کاندیداها و رأی‌دهندگان انتخابات نمایندگان مدیران مسئول در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه تهران

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، طی اطلاعیه‌ای فهرست کاندیداها و رأی‌دهندگان انتخابات نمایندگان مدیران مسئول در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه را اعلام کرد.

ادامه مطلب
فراخوان ثبت‌نام کاندیداتوری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی

فراخوان ثبت‌نام کاندیداتوری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی

اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، طی فراخوانی شرایط ثبت‌نام کاندیداتوری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی را اعلام کرد.

ادامه مطلب