اخبار برگزیده

هیچ تصمیمی قبل از مشورت و بررسی علمی گرفته نشود
رئیس دانشگاه تهران در اجلاس گفتگوهای فرهنگی آسیایی:

هیچ تصمیمی قبل از مشورت و بررسی علمی گرفته نشود

رئیس دانشگاه تهران در اجلاس گفتگوهای فرهنگی آسیایی بر ضرورت اهمیت دادن به جایگاه نخبگان در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و نیز مشورت و بررسی علمی مسائل تاکید کرد.

ادامه مطلب
سیستم کلینیکی تشخیص سریع متاستاز در دانشگاه تهران ساخته شد
برای اولین بار در جهان

سیستم کلینیکی تشخیص سریع متاستاز در دانشگاه تهران ساخته شد

محققان دانشکده برق دانشگاه تهران موفق به ابداع روشی نوین برای اولین بار در جهان برای تشخیص سرطانی بودن و بررسی امکان متاستاز (امکان تهاجم سرطان) در نمونه‌های بیوپسی بیماران شدند.

ادامه مطلب