اخبار برگزیده

دانشگاه تهران، میراث فرهنگی مهم کشور در تاریخ معاصر است
دکتر نیلی احمدآبادی در آیین بازگشایی باشگاه دانشگاه:

دانشگاه تهران، میراث فرهنگی مهم کشور در تاریخ معاصر است

دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران در آیین بازگشایی باشگاه دانشگاه تهران، این دانشگاه را میراث ماندگار و مهم کشور در تاریخ معاصر توصیف کرد.

ادامه مطلب
اقتصاد ملی ما، مانع ارتباط صنعت و دانشگاه شده است
رئیس دانشگاه تهران در اختتامیه اولین جشنواره ایده‌های ارزش‌آفرین معدن و صنایع معدنی:

اقتصاد ملی ما، مانع ارتباط صنعت و دانشگاه شده است

دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران در اختتامیه اولین جشنواره ایده‌های ارزش‌آفرین معدن و صنایع معدنی (اینوماین) عدم ارتباط دانشگاه و صنعت را ناشی از اقتصاد ملی برشمرد.

ادامه مطلب