اخبار برگزیده

دانشگاه تهران امروز یک برند ملی نیست، یک نهاد جهانی است
دکتر نیلی احمدآبادی در دومین جشن دانش‌آموختگی:

دانشگاه تهران امروز یک برند ملی نیست، یک نهاد جهانی است

مراسم دومین جشن دانش‌آموختگی متمرکز دانشگاه تهران با حضور رئیس، هیأت رئیسه، رؤسای پردیس‌ها و دانشکده‌های دانشگاه تهران، دانش‌آموختگان و رتبه‌های برتر، هنرمندان و مسئولان، شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ در سالن شماره یک تربیت بدنی دانشگاه تهران برگزار شد.

ادامه مطلب