اخبار برگزیده

دانشگاه تهران، میراث فرهنگی مهم کشور در تاریخ معاصر است
دکتر نیلی احمدآبادی در آیین بازگشایی باشگاه دانشگاه:

دانشگاه تهران، میراث فرهنگی مهم کشور در تاریخ معاصر است

دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران در آیین بازگشایی باشگاه دانشگاه تهران، این دانشگاه را میراث ماندگار و مهم کشور در تاریخ معاصر توصیف کرد.

ادامه مطلب