اخبار

نکوداشت زادروز دکتر معین برگزار شد
به همت مؤسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران

نکوداشت زادروز دکتر معین برگزار شد

مراسم نکوداشت زادروز دکتر محمد معین به همت مؤسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران در خانه موزه دکتر معین برگزار شد.

ادامه مطلب