اخبار

نشست تخصصی «نگاهی به تغییر اهداف و رویکردها در ایران‌شناسی، از روسیه تزاری به شوروی»
در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد؛

نشست تخصصی «نگاهی به تغییر اهداف و رویکردها در ایران‌شناسی، از روسیه تزاری به شوروی»

نشست تخصصی «نگاهی به تغییر اهداف و رویکردها در ایران‌شناسی، از روسیه تزاری به شوروی»، در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار شد.

ادامه مطلب