اخبار

مبلغ هشت میلیون تومان به صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران اهدا شد
در آئین بزرگداشت استادان نامدار حسابداری ایران؛

مبلغ هشت میلیون تومان به صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران اهدا شد

دبیرخانه نخستین آئین بزرگداشت استادان نامدار حسابداری ایران، با اهدای مبلغ هشت میلیون تومان به صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران از دانشجویان متقاضی دانشکده مدیریت حمایت کرد.

ادامه مطلب