اخبار

حماسه بزرگی که آفریده شد مدیون ایثار، تلاش و از خود گذشتگی کادر درمان کشور است

حماسه بزرگی که آفریده شد مدیون ایثار، تلاش و از خود گذشتگی کادر درمان کشور است

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهش و فناوری کشور، گفت: «افتخار بزرگ و حماسه‌ای که در زمینه مبارزه با بحران کرونا آفریده شد مدیون ایثار، تلاش ...

ایجاد شبکه ملی متشکل از همه امکانات تخصصی، علمی و فناوری کشور، دستاوردهای بزرگ‌تری را به همراه می‌آورد

ایجاد شبکه ملی متشکل از همه امکانات تخصصی، علمی و فناوری کشور، دستاوردهای بزرگ‌تری را به همراه می‌آورد

رئیس دانشگاه تهران، در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهش و فناوری کشور تأکید کرد: «دستاوردهای به دست آمده به شرط تشکیل یک کمیته ملی پژوهش و فناوری در حوزه مقابله با ویروس ...