اخبار

انعقاد قرارداد خواهرخواندگی بین دانشگاه تهران و دانشگاه‌های مهم افغانستان
در دیدار هیأت کشور افغانستان با رئیس دانشگاه تهران مطرح شد

انعقاد قرارداد خواهرخواندگی بین دانشگاه تهران و دانشگاه‌های مهم افغانستان

در دیدار هیأت کشور افغانستان با رئیس دانشگاه تهران، انعقاد قرارداد خواهرخواندگی بین دانشگاه تهران و دانشگاه‌های مهم افغانستان مطرح شد.

ادامه مطلب