اخبار

نخستین کارگاه «کسب و کار»، به عنوان مسیری برای تحقق اهداف استارت‌آپ‌ها
در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد

نخستین کارگاه «کسب و کار»، به عنوان مسیری برای تحقق اهداف استارت‌آپ‌ها جدید

نخستین کارگاه «کسب و کار»، به عنوان مسیری برای تحقق اهداف شرکت‌های استارت‌آپی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد.

ادامه مطلب