اطلاعیه‌ها و فراخوان‌‌ها - آرشیو

جلسه دفاع از رساله دکتری «تبیین ارتباط بین کیفیات فضای عمومی طراحی شده و سرمایه اجتماعی؛ نمونه موردی: بررسی اقدامات طراحی شهری در منطقه ۱۲ شهر تهران»

جلسه دفاع از رساله دکتری «تبیین ارتباط بین کیفیات فضای عمومی طراحی شده و سرمایه اجتماعی؛ نمونه موردی: بررسی اقدامات طراحی شهری در منطقه ۱۲ شهر تهران»

فاطمه خسروی، دانشجوی مقطع دکتری رشته شهرسازی، روز یکشنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ از رساله خود دفاع می‌کند.

ادامه مطلب