اطلاعیه‌ها و فراخوان‌‌ها - آرشیو

فراخوان یازدهمین دوره انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران

فراخوان یازدهمین دوره انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران

اداره کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران در فراخوانی از دانشجویان برای شرکت در یازدهمین دوره انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر دعوت کرد. متن فراخوان به ...

جلسه دفاع از رساله دکتری «بررسی جامعه شناختی «مدیریت بدن» در پرتو مناسبات بازاری – مطالعه موردی: جراحی زیبایی در تهران»

جلسه دفاع از رساله دکتری «بررسی جامعه شناختی «مدیریت بدن» در پرتو مناسبات بازاری – مطالعه موردی: جراحی زیبایی در تهران»

محمد رحمتی، دانشجوی مقطع دکتری رشته جامعه شناسی _ نظری فرهنگی، روز دوشنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۷ از رساله خود دفاع می‌کند.