اخبار - آرشیو

پژوهش در دانشگاه‌ها باید در جهت حل مسائل و مشکلات کشور تعریف شود
رئیس دانشگاه تهران در جشنواره پژوهش و فناوری؛

پژوهش در دانشگاه‌ها باید در جهت حل مسائل و مشکلات کشور تعریف شود

رئیس دانشگاه تهران، در بیست و هشتمین جشنواره پژوهش و فناوری تأکید کرد: «پژوهش در دانشگاه‌ها باید در جهت حل مسائل و مشکلات کشور تعریف شود، تا بر این اساس بتوانیم به ترسیم نقشه راه آینده کشور به نحو صحیح و در چارچوب توسعه پایدار کمک کنیم».

ادامه مطلب