اخبار - آرشیو

دانشگاه تهران، از ظرفیت لازم برای نظارت بر همه زیر نظام‌های دیگر برخوردار است
رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزرات علوم:

دانشگاه تهران، از ظرفیت لازم برای نظارت بر همه زیر نظام‌های دیگر برخوردار است

رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزرات علوم، دانشگاه تهران را دارای جایگاه ویژه‌ای در نظام آموزش عالی کشور برشمرد که از ظرفیت و توانمندی لازم برای نظارت بر همه زیر نظام‌های دیگر برخوردار است.

ادامه مطلب