اخبار - آرشیو

کارگاه نارضایتی جنسیتی، باورها، نگرش‌ها و مشکلات در دانشگاه تهران
دبیرخانه مراکز مشاوره دانشگاه‌های منطقه یک کشور برگزار کرد

کارگاه نارضایتی جنسیتی، باورها، نگرش‌ها و مشکلات در دانشگاه تهران

کارگاه نارضایتی جنسیتی، باورها، نگرش‌ها و مشکلات از سوی دبیرخانه مراکز مشاوره دانشگاه‌های منطقه یک کشور در دانشگاه تهران برگزار شد.

ادامه مطلب
هفتمین نشست انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران در دانشکده دامپزشکی برگزار می‌شود

هفتمین نشست انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران در دانشکده دامپزشکی برگزار می‌شود

هفتمین نشست فصلی انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران به مناسبت روز ملی مبارزه با بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

ادامه مطلب