اخبار - آرشیو

چهارمین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک و ششمین جشنواره مهندسی و مدیریت آب ایران
۲۲ و ۲۳ آبان در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار می‌شود

چهارمین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک و ششمین جشنواره مهندسی و مدیریت آب ایران

چهارمین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک و ششمین جشنواره مهندسی و مدیریت آب ایران در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی برگزار می‌شود.

ادامه مطلب