اخبار - آرشیو

وقوع ۵۵۲۵ زلزله در استان کرمانشاه در یک سال گذشته
رئیس مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران خبر داد

وقوع ۵۵۲۵ زلزله در استان کرمانشاه در یک سال گذشته

رئیس مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در چهاردهمین جلسه کارگروه علمی-اجرایی شورای هماهنگی مراکز لرزه‌نگاری و شتاب‌نگاری کشور از وقوع ۵۵۲۵ زلزله در استان کرمانشاه در یک سال گذشته خبر داد.

ادامه مطلب